foto

Isto é Olho Seco

Olho Seco

Vai meu sentir a garra de toda essa energia.

De poder arrancar o seu próprio olho.
Isto é Olho Seco.
Seco, seco, seco.
Isto é Olho Seco.
Seco, seco, droga!

Nós estamos caminhando para um grande precipício.
A vergonha está presente nos jornais e nas ruas.

Isto é Olho Seco.
Seco, seco, seco.
Isto é Olho Seco.
Seco, seco, droga!
publicidade
publicidade