Xuxa

Laranjas e Bananas (Apples And Bananas)

Xuxa

Eu vou comer,comer,comer laranjas e bananas
Eu vou comer,comer,comer laranjas e bananas

Au váu camar,camar,camar laranjas a bananas
Au váu camar,camar,camar laranjas a bananas

Eu véu quemer,quemer,quemer lerenjes e benenes
Eu véu quemer,quemer,quemer lerenjes e benenes

Iu viu quimir,quimer,quimer lirinjis i bininis
Iu viu quimir,quimer,quimer lirinjis i bininis

Ou vou comôr,comôr,comôr loronjos o bononos
Ou vou comôr,comôr,comôr loronjos o bononos

Ú vú cumur,cumur,cumur lurunjus e bununus
Ú vú cumur,cumur,cumur lurunjus e bununus

(Comeu?)
publicidade