foto

Dobro i Zlo (Outro)

W Witrynach Odbicia

[Outro x3]
Bo w ka¿dym z nas siedzi dobro i z³o
Potrzebny nam do ¿ycia w pewnym sensie b³¹d
Odbicia w witrynach masz i pomyœl
Fina³
publicidade