foto

I Don't Care

Raimundos

I don't care I don't care I don't care about this world
I don't care about that girl I don't care

I don't care I don't care I don't care about these words
I don't care about that girl I don't care

I don't care I don't care I don't care
I don't care I don't care I don't care

I don't care I don't care I don't care about this world
I don't care about that girl I don't care
publicidade