Oooooo... Oooooo... Ooooooo...
Pokinoï dji noch predo
Ostinyi du brach tivo
Vaganai tu majgadi
Ich kara ku darta nyi

Pokinoï
Pokinoï dji noch predo
Ostinyi du brach tivo

Pokinoï
Pokinoï dji noch predo
Ostinyi du brach tivo
Pokinoï
Pokinoï
Pokinoï
Pokinoï dji noch predo
Ostinyi du brach tivo

Pokinoï dji noch predo
Ostinyi du brach tivo
Pokinoï pokinoi dji noch predo
Ostinyi du brach tivo

Pokinoï
publicidade
publicidade