Masayá yontana
Masayá yontana
Masayá yontana
Masayá yontana

Masayá yontana
Masayá yontana
Masayá yontana
Masayá yontanabê

Sobeyan caniân
Cutaniarê
Sobeyan subi ayê
Cubará dá má tú mará
À ána ninderê

Sobeyan caniân
Cutaniarê
Sobeyan subi ayê
Tumalá tuniá
Ananindê cobê na tuí manê
Tunyá

Sobeyan caniân
Cutaniarê
Sobeyan subi ayê
Cubará dá má tú mará
À ána ninderê

Masayá yontana
Masayá yontana
Masayá yontana
Masayá yontanabê

Masayá yontana
Masayá yontana
Sô bê caniân dum sé
Comedoro mayacú rotô

Sô bê caniân dum sé
Comedoro matsundê
Sô bê caniân dum sé
Comesuê doyo aní rotô
Sô bê caniân dum sé
Comedoro mayanê, yô

Masayá yontana
Masayá yontanabê

Masayá yontana
Masayá yontana

Sô bê caniân dum sé
Comedoro mayacú rotô
Sô bê caniân dum sé
Comedoro matsundê
Sô bê caniân dum sé
Comesuê como la rí rotô
Sô bê caniân dum sé
Comedoro mayanê
Djiô
Sô bê caniân dum sé
Comedoro mayacú rotô
Sô bê caniân dum sé
Comedoro matsundê
Sô bê caniân dum sé
Comesuê como la rí rotô
Sô bê caniân dum sé
Comedoro mayanê
Djiô
publicidade
publicidade