foto

Hava Nagila

Chubby Checker

Hava nagila, hava nagila,
Hava nagila, venishmecha
Hava nagila, hava nagila,
Hava nagila, venishmecha...

Hava naranena, hava naranena,
Hava naranena, venishmecha
Hava naranena, hava naranena,
Hava naranena, venishmecha...

Uru, uru achim,
Uru achim, belev sameach
Uru achim belev sameach,
Uru achim, belev sameach
Uru achim !
Uru achiiiiiim
Belev sameeeeaaaaach...
publicidade